Franska 3  

I franska 3 finns nationellt provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter under fliken Enskilda uppgifterI april 2018 publicerades delprov Tala och samtala i Franska 3.

 

Provmaterial

För att få åtkomst till materialet krävs att du loggat in i bedömningsportalen. Lärare får inloggningsuppgifter från skolans rektor.

 

Exempelmaterial

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempel på uppgifter som prövar hör- och läsförståelse. Bedömningsanvisningar och mall finns till exempelmaterialet. Exempelmaterialet kan användas fritt av såväl lärare som elever. Om du som lärare loggar in i bedömningsportalen finns ytterligare uppgifter som till exempel kan användas som delar av ett eget prov.