Franska 4  

Här finns bedömningsstöd för Tyska 4 inom gymnasial utbildning. Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

 

Provmaterial

Det nationella provmaterialet finns som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

Åtkomst till provmaterialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. 

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

 

Exempelmaterial 

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempeluppgifter som visar sådana uppgifter som kan förekomma i delproven som prövar hör- och läsförståelse samt skriftlig produktion och interaktion. Bedömningsanvisningar finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever.