Franska 4  

I franska 4 finns nationellt provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter under fliken Enskilda uppgifter. I april 2018 publicerades ett receptivt prov (Höra och läsa) i Franska 4. 

 

Provmaterial

För att få åtkomst till materialet krävs att du loggat in i bedömningsportalen. Lärare får inloggningsuppgifter från skolans rektor.

 

Exempelmaterial 

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempel på uppgifter. Bedömningsanvisningar och mall finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever. 

Om läraren loggar in i bedömningsportalen finns ytterligare uppgifter som till exempel kan användas som delar av ett eget prov.