Spanska 4  

Här finns bedömningsstöd för Spanska 4 inom gymnasial utbildning. Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

 

Nya bedömningstöd i kursen Moderna språk 4

I månadsskiftet mars/april 2022 publiceras sammanhållna bedömingsstöd med delvis återanvänt material i Skolverkets E-tjänst för bedömningsstöd (som ersätter Bedömningsportalen). Varje provmaterial innefattar delprov som prövar reception (Läsa och Höra) samt produktion och interaktion (Tala/samtala och Skriva). Elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg.

Bedömningsstödet är anpassat till den reviderade ämnesplanen för Moderna språk 4.

Provmaterial

Det nationella provmaterialet finns som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

Åtkomst till provmaterialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. 

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

 

Exempelmaterial

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempel på uppgifter som prövar hör- och läsförståelse. Bedömningsanvisningar och mall finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever.