Naturkunskap

Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap.

Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del. Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan bedömas samt en sammanfattning av forskning kring kritisk granskning och argumentation i naturvetenskaplig undervisning.

Du behöver vara inloggad i portalen och ha behörighet i ämnet för att få tillgång till materialet. Prata med din rektor om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet i portalen. 

Läs mer om hur du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen