Samhällskunskap

Som stöd för bedömning i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b finns ett material som består av en uppgift med tillhörande bedömningsanvisningar. Bedömningsanvisningarna består av autentiska elevsvar med tillhörande kommentarer samt en matris som sammanfattar progressionen. 

Du hittar materialet under båda kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b, Enskilda uppgifter