Svenska som andraspråk

 

I ämnet svenska som andraspråk finns bedömningsstöd för kurserna 1 och 3.

  • I svenska som andraspråk 1 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

  • I svenska som andraspråk 3 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.