Svenska som andraspråk

Bedömningsstöd vårterminen 2021

I ämnet svenska som andraspråk finns prov framtagna för kurs 1 och kurs 3 för att användas under vårterminen 2021 då de nationella proven som skulle ha använts utgår. Proven syftar till att stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Proven är frivilliga att använda fram till 30 juni 2021.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

I ämnet svenska som andraspråk finns bedömningsstöd för kurserna 1 och 3.

  • I svenska som andraspråk 1 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

  • I svenska som andraspråk 3 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.