Svenska som andraspråk 3

Som stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk finns ett material som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet. 

Materialet består av filmade elevlösningar och bedömningar. Under lektionstid får de också visas för elever och användas i diskussioner om hur de muntliga nationella proven bedöms.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de lösenordsskyddade bedömningsstöden.