Svenska

 

I ämnet svenska finns bedömningsstöd för kurserna 1, 2 och 3.

I svenska 1 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

I svenska 2 finns ett stöd för bedömning av elevernas litterära analys.

I svenska 3 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.