Svenska, kurs 1

Bedömningsstöd vårterminen 2021

Här finns prov istället för det ordinarie nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, kurs 1 vårterminen 2021. Provet består av delprov A- muntlig framställning, delprov B- läsförståelse och delprov C- skriftlig framställning samt tillhörande lärarinformation och bedömningsanvisningar. Till materialet hör även ljudfiler av delprov B, C och texthäftet som används vid delprov B och C. Nu finns delprov A med tillhörande lärarinformation och bedömningsanvisningar publicerad. Material till delprov B och C publiceras under vecka 15.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Som stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk finns ett bedömningsstöd som innehåller enskilda uppgifter. Uppgifterna stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet. 

Materialet består av filmade elevlösningar och bedömningar. Under lektionstid får de också visas för elever och användas i diskussioner om hur de muntliga nationella proven bedöms.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.