Svenska 2

Bedömningsstödet innehåller fyra olika uppgifter som stöder bedömning av elevens litterära analys. Till uppgiften hör Lärarmaterial med information om uppgiften och bedömningsanvisningar samt textunderlag till eleverna.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.