Bygga svenska för årskurs 4–6

Innehåller skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. 

Ladda ner bedömningsstödet

Ladda ner bedömningsstödet Bygga svenska under fliken Material. Längst bak i häftet finns blanketter för att följa elevernas språkutveckling. Dessa finns även som separata skrivbara pdf:er. 

Bedömningsstödet Bygga svenska skickas ut till berörda skolor under slutet av vårterminen. 

 

Bedömda elevexempel och filmer

Bygga svenska är tänkt att användas tillsammans med uppgifter och underlag från din egen undervisning. Här finns bedömda elevexempel och filmer som tyddliggör beskrivningarna av de olika stegen. 

 

SKRIVA

Elevexempel

 

TALAT SPRÅK

Filmade elevexempel: 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Se hela filmen - steg 1-5

Analys av elevexempel

 

Bilder som används i samtalen

Skogen

Skolgården

 

Bildserie som stöttning för samtal

Bildserien är ett exempel på vilken stöttning läraren kan ge under ett samtal. Läraren har också möjlighet att använda sig av eget material som stöd under samtalet.

Bildserie 

 

LÄSA

Filmade exempel: 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Se hela filmen - steg 1-5

Analys av elevexempel

 

Sammanställningsblanketter

Under fliken Material finns skrivbara sammanställningsblanketter. 

Dessa fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. Om du skriver mer än vad som får plats i ett fält får skrivfältet en rullist. Vid utskrift syns endast den delen av texten som är synlig på skärmen. En rekommendation för dig som skrivit mer än vad fältet tillåter är därför att dela dokumentet med rektorn digitalt alternativt att du skriver längre texter i ett separat dokument.