Tekniskt problem med filer i bedömningsportalen 
Det uppstår tekniska problem när du försöker ladda ner filer på den här sidan. Vi arbetar för att lösa problemet. 

 

Bygga svenska för årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram

Innehåller skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. 

Ladda ner bedömningsstödet

Ladda ner bedömningsstödet Bygga svenska under fliken Material. Där hittar du även blanketter för sammanställning av elevens språkutveckling. Dessa finns även som separata skrivbara pdf:er. 

Bedömningsstödet Bygga svenska skickades ut till berörda skolor i slutet av vårterminen 2017. 

 

Beställ bedömningsstödet i tryckt format

Fyll i blanketten, skanna den och mejla till vår distributör. 

Beställningsblankett 

 

Bedömda elevexempel och filmer

Bygga svenska är tänkt att användas tillsammans med uppgifter och underlag från din egen undervisning. Här finns bedömda elevexempel och filmer som tyddliggör beskrivningarna av de olika stegen. 

 

SKRIVA

Elevexempel (årskurs 7-9)

Elevexempel (gymnasieskolan)

 

TALAT SPRÅK

Filmade elevexempel: 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Se hela filmen - steg 1-5

Analys av elevexempel

 

LÄSA

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Se hela filmen, steg 1-5

Analys av elevexempel

 

Sammanställningsblanketter

Under fliken Material finns skrivbara sammanställningsblanketter. 

Dessa fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. Om du skriver mer än vad som får plats i ett fält får skrivfältet en rullist. Vid utskrift syns endast den delen av texten som är synlig på skärmen. En rekommendation för dig som skrivit mer än vad fältet tillåter är därför att dela dokumentet med rektorn digitalt alternativt att du skriver längre texter i ett separat dokument.