Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, kurs B, C och D.

I materialet ingår ett antal filmade samtal och skriftliga bedömningar utifrån kunskapskraven. I materialet ingår också ett teoretiskt resonemang om talat och skrivet språk, om olika typer av samtal och om muntlig interaktion på andraspråket.

Tillgång till materialet kräver att du har loggat in och har behörighet till kurserna.