Kartläggning i förskoleklass

Här hittar du stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Klicka på Hitta matematiken eller Hitta språket i vänstermenyn för att hitta materialet. 

Läs mer om kartläggningen i förskoleklass på skolverket.se