Kartläggning i förskoleklass

Här hittar du stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen Hitta språket och Hitta matematiken blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.

Klicka på Hitta matematiken eller Hitta språket i vänstermenyn för att hitta materialet. 

Läs mer om kartläggningen i förskoleklass på skolverket.se

 

Synanpassning

Du kan beställa kartläggningsmaterial för elev med blindhet via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin tfn: 08-527 335 51 eller tommy.mobrin@skolverket.se för att få beställningsblanketten.