Handledning

Här finns övergripande information om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, om genomförandet och om hur materialet kan användas för bedömning, beslut och planering.

 

Information till rektorer och lärare

För att du som lärare eller rektor snabbt ska kunna komma igång finns här ett informationsmaterial där du bland annat får svar på frågor som när en kartläggning ska genomföras, vilka kunskaper som ska kartläggas och hur kartläggningen blir underlag för beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Information till rektorer och lärare (pdf)

 

Tolkning

Kartläggningen sker på ett språk som eleven behärskar, om möjligt på elevens starkaste språk. Vid behov översätter en tolk så att läraren och eleven förstår varandra. Det kan antingen vara en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller annan person som har koppling till skolan som tolkar.

Information om tolkning (pdf)

Filmat exempel: Tolkade samtal

I den här filmen får du träffa Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning. Hon berättar bland annat om vad god tolksed innebär. Du får även ta del av erfarenheter från lärare, tolkar och studiehandledare.

Se filmen nu

 

Anpassning för elever med funktionsnedsättning

Lärarhandledningarna till de olika stegen i kartläggningsmaterialet beskriver hur du kan anpassa kartläggningen så att den fungerar för en elev vars fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad.

Mer information om anpassning för elever med funktionsnedsättning kan du hitta hos SPSM.

Flerspråkighet och funktions­ned­sättningar (spsm.se)

 

Filmat exempel: Att inleda och avsluta samtal

I den här filmen får du se exempel på hur du som lärare kan tänka när du inleder och avslutar samtal. I filmen träffar vi läraren Karin som leder några olika samtal med elever med olika bakgrund och åldrar.

Se filmen nu

 

Information till eleven och elevens vårdnadshavare

Det är viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare förstår syftet med kartläggningen. Som ett stöd för skolan i samarbetet med elever och vårdnadshavare finns informationsbrev översatta till ett antal större invandrarspråk. I breven beskrivs syftet med samtalen som ingår i kartläggningen, vad samtalen kommer att handla om och hur de kommer att gå till. 

Informationsbrevet finns i tre varianter beroende på målgrupp. Ett brev riktar sig till elever mellan 6 och 11 år, ett till elever som är 12 år och äldre och det tredje brevet riktar sig till elevens vårdnadshavare. 

 

Elever, 6-11 år

Alla översättningar finns som separata filer i mappen.

Ladda ner alla översättningar av elevbrevet för åldrarna 6-11

 

Elever, 12 år och äldre

Alla översättningar finns som separata filer i mappen.

Ladda ner alla översättningar av elevbrevet för elever som är 12 år och äldre

 

Vårdnadshavare

Alla översättningar finns som separata filer i mappen.

Ladda ner alla översättningar av brevet för vårdnadshavare