Steg 2 - Numeracitet

Numeracitet definieras i detta material som att använda matematiskt tänkande. I kartläggningen får eleven lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Denna del av kartläggningen prövar alltså inte elevens kunskaper i skolämnet matematik enligt läroplanen, utan matematiskt tänkande i ett vidare sammanhang. Materialet är uppdelat i två spår, ett för elever som är yngre än 9 år och ett för elever som är 9 år och äldre. I kartläggningen för elever yngre än 9 år ligger fokus på taluppfattning och inte problemlösning.

Ladda ner materialet

Du laddar ner hela materialet under fliken Material.