Kartläggningsmaterial i litteracitet

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Kartläggningsmaterial för nyanlända vuxna i litteracitet består av en lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och underlag för att sammanfatta kartläggningen. Du hittar även andra dokument som på olika sätt ger information om materialet. Materialet finns tillgängligt digitalt och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar inte direkt på läsplattor, Chromebooks, smarta telefoner eller i webbläsare. De fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i en PDF-läsare (exempelvis Adobe Reader).

Åtkomst till de lösenordsskyddade delarna

För åtkomst till kartläggningsmaterial med uppgifter behövs inloggning. Rektorn behöver ge dig behörighet till aktuell skolform, det vill säga antingen komvux i svenska för invandrare eller komvux på grundläggande nivå, samt ämnet kartläggning

Mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen