Steg 2

Innehåller skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. 

 

I Steg 2 kartläggs elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet.

Materialet består av två delar, Litteracitet samt Numeracitet. De båda delarna ger tillsammans med Steg 1 underlag för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, samt hur tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. Kartläggningen ger också underlag för att planera undervisningen utifrån elevens kunskaper, förutsättningar och behov.

Materialet hittar du genom att välja Litteracitet eller Numeracitet i vänstermenyn.

Samtals- och dokumentationsunderlaget samt kartläggningsprofilerna finns tillgängliga även som skrivbara pdf:er. Dessa fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. Om du skriver mer än vad som får plats i ett fält får skrivfältet en rullist. Vid utskrift syns endast den delen av texten som är synlig på skärmen. En rekommendation för dig som skrivit mer än vad fältet tillåter är därför att dela dokumentet med rektorn digitalt alternativt att du skriver längre texter i ett separat dokument.

 

Filmade exempel: Steg 2

I de här filmerna får du träffa lärarna Karin, Eleni och Eva som genomför samtal i Steg 2, numeracitet och litteracitet. 

Se filmen om numeracitet

Se filmen om samtalsdelen i litteracitet

Se filmen om uppgiftsdelen i litteracitet

 

Filmat exempel: Bedömning, beslut och planering

Hur gör man för att säkerställa att resultatet av kartläggningen verkligen tar sig hela vägen till undervisningen i klassrummet? Det finns många olika sätt att organisera detta. I den här filmen får du träffa lärare i Trollhättan som berättar om hur just de arbetar.