Kartläggning i vuxenutbildning

Vi erbjuder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever inom vuxenutbildning. Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket.

För åtkomst till kartläggningsmaterial med uppgifter behövs inloggning. Rektorn behöver ge dig behörighet till aktuell skolform, det vill säga antingen komvux i svenska för invandrare eller komvux på grundläggande nivå, samt ämnet kartläggning

 

Mer om hur du får åtkomst till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen (skolverket.se)

Mer om litteracitet för vuxna på (skolverket.se)