Tekniska problem
Just nu har vi tekniska problem som innebär att det inte går att få åtkomst till de sekretssbelagda delarna av materialet. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Kartläggning i vuxenutbildning

Vi erbjuder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever inom vuxenutbildning. Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket.

 

Figur som visar hur materialet är uppbyggt. Det finns delar av materialet som tänkta att användas före, under och efter kartläggningen. Du hittar materialet under avdelningen Material.

För åtkomst till kartläggningsmaterial med uppgifter behövs inloggning

Mer om litteracitet för vuxna på skolverket.se