Vuxenutbildning

I dagsläget finns stöd för bedömning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. 

 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns bedömningsstöd i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. 

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet. De kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Under fliken Gymnasial utbildning finns en hel del stöd som är framtaget för gymnasieskolan, men som även är tillämpligt för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

I dagsläget finns endast bedömningsstöd för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion. Tillgång till Samtal på gång kräver att du har loggat in och har behörighet till material i kurserna. Det är din rektor som ger dig inloggningsuppgifter och behörighet.