Välkommen!

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. 

Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank – ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Här hittar du stöd för bedömning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial. Här finns även Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. 

En del material är lösenordsskyddat

En del prov och uppgifter är lösenordsskyddade. För att komma åt det skyddade materialet måste du ha inloggningsuppgifter och behörighet till ämnet eller kursen. Det är skolans rektor som förser lärarna med inloggningsuppgifter. 

Läs mer om hur du får tillgång till portalens lösenordsskyddade del

 

Har du frågor?

Här hittar du svar på några vanliga frågor