Bedömningsstöd

I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasial utbildning, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. 

I portalen finns en del bedömningsstöd som är skyddat av sekretess eller upphovsrätt. Åtkomst till de skyddade bedömningsstöden kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. 

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen