Engelska

Som stöd för bedömning i engelska finns två material, dels ett nationellt diagnosmaterial, dels ett material som ger stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

 

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det nationella diagnosmaterialet syftar till att vara underlag och stöd för lärares kontinuerliga bedömning av elevers språkliga kompetens i engelska. Det ska kunna användas flexibelt under elevernas sex första år i skolan. Materialet har utökats med ett antal uppgifter sedan det skickades ut till skolorna 2011. 

För att komma åt diagnosmaterialet måste du vara inloggad i bedömningsportalen.

Läs mer om du får tillgång till det lösenordskyddade materialet 

Digital läsning i engelska, årskurs 3-6

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.