Engelska

Som stöd för bedömning i ämnet engelska finns ett diagnosmaterial samt ett material som ger stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

 

 

Diagnosmaterial i engelska 7-9

Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som ska kunna användas av lärare under grundskolans årskurser 7–9. För att få tillgång till materialet krävs att du loggar in i bedömningsportalen och har behörighet till ämnet. 

Läs mer om hur du får tillgång till skyddat material i bedömningsportalen

Kärnan i materialet utgörs av olika uppgifter som har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. Bedömningsstödet innehåller också uppgifter som ger eleverna möjlighet att reflektera över sitt lärande. 

Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Språkportfolion består av tre delar: dossier, språkbiografi och språkpass och syftar bland annat till att motivera elever att lära sig språk. 

Digital läsning i engelska

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.