Digital läsning i engelska

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Materialet innehåller elevexempel och är tänkt att ge dig som lärare stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Ladda ner Digital läsning i engelska årskurs 7-9

Motsvarande material finns även för årskurs 3-6 i grundskolan samt kurs 5 och 6 i gymnasieskolan.