Matematik

Bedömningsstöd vårterminen 2021

Här finns prov som används i stället för det ordinarie nationella provet i matematik i årskurs 6 vårterminen 2021. Provet består av delproven B – E samt tillhörande lärarinformation och bedömningsanvisningar.

Flera material har tagits fram som stöd för lärares bedömning i matematik i grundskolan.

På Skolverkets webbplats finns sedan tidigare bedömningsstöden Diamant och Bedömning för lärande i matematik. 

Läs mer om bedömningsstöd i matematik (www.skolverket.se).