Samhällskunskap

Som stöd för bedömning i samhällskunskap finns tre bedömningsstöd som alla utgår ifrån konkreta uppgifter inom kunskapsområdet demokrati.

Huvudsyftet med materialen är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning. De kan även användas i formativt syfte för att främja elevernas fortsatta lärande. Med stöd av bedömningsaspekterna kan man vara mer precis i sin återkoppling till eleven. 

Du hittar materialen under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

Kommentarmaterial till kunskapskraven

I samhällskunskap finns även ett material som ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

Gå direkt till kommentarmaterialet till kunskapskraven i samhällskunskap