Teknik

I ämnet teknik, årskurs 1-3, finns bedömningsstödet Rörliga leksaker. 

Rörliga leksaker

I materialet får eleverna tillverka och testa en enkel leksaksbåt som drivs framåt av en propeller. Eleverna får undersöka uppbyggnad och funktion hos en enkel konstruktion, föreslå förbättringar och beskriva detta med hjälp av ord, begrepp och skisser. I bedömningsstödet beskrivs hur du som lärare kan se kvalitet i elevernas arbete och hur resultatet kan sammanställas i en kompetensprofil.

Materialet är lösenordsskyddat. För att få tillgång till materialet krävs även att din rektor gett dig behörighet till ämnet teknik.