Tyska

I tyska som språkval i årskurs 9 finns nationellt provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter under fliken Enskilda uppgifter

 

Provmaterial

För att få åtkomst till materialet krävs att du loggat in i bedömningsportalen. Lärare får inloggningsuppgifter från skolans rektor.

 

Formativt material

Formativt material, från nybörjarnivå till årskurs 9, finns under fliken Prov och material med flera uppgifter. Delar av materialet är lösenordskyddat.

 

Exempelmaterial

Under fliken Enskilda uppgifter finns exempel på uppgifter som prövar hör- och läsförståelse. Bedömningsanvisningar och mall finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever. 

 

Nya bedömningsstöd publiceras 2019

I månadsskiftet mars/april 2019 publiceras nya bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för språkval i årskurs 9 och moderna språk 2 på gymnasiet. Varje språks provmaterial består av fyra delprov som prövar reception (Höra och Läsa) samt muntlig respektive skriftlig produktion och interaktion (Tala/samtala och Skriva). Elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg.