Engelska 7

Sedan 2018 publiceras inga fler kursprov för engelska 7. Det är upp till dig som lärare att alternera mellan de tre hittills publicerade proven för att minska risken för spridning av proven. 

Proven anses likvärdiga. Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som kursprov vid slutet av kursen. Proven omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen och får inte distribueras digitalt.

Oavsett vilket prov du väljer att använda dig av är det viktigt att i god tid läsa igenom lärarinformationen så att du till exempel kan förbereda Writing-delen på rätt sätt. Inspirationsmaterialet för Writing skiljer sig åt mellan de olika åren.

 

Exempeluppgifter

På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper