Engelska 7

Våren 2018 publiceras det sista kursprovet i engelska 7 som prövar reception, interaktion och produktion. Syftet med provet är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Provet är inte obligatoriskt. 

Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som kursprov vid slutet av kursen.

Kursprov i engelska 7

Det muntliga delprovet

Det muntliga delprovet är inte tidsbundet och finns tillgängligt här i bedömningsportalen från mitten av mars 2018. 

Information om publiceringsdatum kommer senare. 

 

De receptiva och skriftliga delproven

De receptiva och skriftliga delproven kan genomföras tidigast den 12 april 2018

Mer information om provet kommer senare. Efter 2018 publiceras inga fler kursprov för Engelska 7.

För att få åtkomst till provet krävs inloggning. Det är rektorn som förser lärare med inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. 

 

Alternativt kursprov

De kursprov som publicerades vårterminen 2016 och 2017 finns fortfarande tillgängliga i bedömningsportalen. Proven omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen och är inte övningsmaterial utan kan användas som alternativa kursprov till det tredje och sista kursprovet, som kommer vårterminen 2018. De kan även användas som kursprov på höstterminen om kursen i Engelska 7 avslutas under höstterminen.

 

Exempeluppgifter

På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper