Engelska 7

I april 2018 publicerades det sista kursprovet i engelska 7 som prövar reception, interaktion och produktion. Syftet med provet är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Provet är inte obligatoriskt. 

Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som kursprov vid slutet av kursen.

Kursprov i engelska 7

Det muntliga delprovet

Det muntliga delprovet är inte tidsbundet och fanns tillgängligt här i bedömningsportalen från den 5 mars 2018. Häftet Lärarinformation publicerades vid samma tillfälle.

 

De receptiva och skriftliga delproven

De receptiva och skriftliga delproven publicerades torsdagen den 12 april 2018. De skolor som gjorde delproven den 12 april får bästa förutsättningar för tillförlitliga provresultat. Provdatumet finns inte med i Skolverkets föreskrifter eftersom provet inte är obligatoriskt. 

För att få åtkomst till provet krävs inloggning. Det är rektorn som förser lärare med inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. 

Efter 2018 publiceras inga fler kursprov för Engelska 7.

 

Förslag på schemaläggning

Focus: Reception & Usage och Focus: Writing genomförs med fördel under samma dag. Observera att Focus: Writing och Reading är integrerade och därför måste genomföras vid samma tillfälle och i den nedan föreslagna ordningen.

08.15 – 09.55 (100 min) Focus: Reception & Usage - Reading
Rast 15 min  
10.10 – 12.10 (120 min) Focus: Writing*
Lunchrast 60 min  
13.10 – 14.00 (50 min) Focus: Reception & Usage - Listening
Rast 15 min  
14.15 – 14.55 (40 min) Focus: Reception & Usage - Usage

* Focus: Writing är integrerad med Focus: Reception & Usage - Reading

 

Alternativt kursprov

De kursprov som publicerades vårterminen 2016 och 2017 finns fortfarande tillgängliga i bedömningsportalen. Proven omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen och är inte övningsmaterial utan kan användas som alternativa kursprov till det tredje och sista kursprovet, som kommer vårterminen 2018. De kan även användas som kursprov på höstterminen om kursen i Engelska 7 avslutas under höstterminen.

 

Exempeluppgifter

På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper