Fysik

I fysik finns stöd för bedömning i form av frivilliga prov i Fysik 1 och 2. Det finns även ett demoprov i Fysik 1 som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

Den 4 april 2018 publiceras ett nytt prov i Fysik 1.

Samtliga kursprov är skyddat material. Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen

 

Läs mer om bedömningsstöden i fysik på konstruktörens webbplats (www.umu.se)