Fysik

I fysik finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda. Det finns även ett demoprov i Fysik 1 som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut.

Det är viktigt att de sekretesskyddade bedömningsstöden genomförs i enlighet med de instruktioner som anges i Lärarinformationen och på ett sätt att innehållet inte sprids. Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

Läs mer om bedömningsstöden i fysik på konstruktörens webbplats (www.umu.se)

 

Logga in för att ta del av sekretesskyddade prov

Du behöver logga in och ha behörighet till ämnet i Bedömningsportalen för att ta del av lösenordsskyddat material. Läs mer på skolverket.se och prata med din rektor om du saknas inloggningsuppgifter. 

Bedömningsportalen - så får du tillgång till lösenordskyddat material (skolverket.se)