Fysik 1

Som stöd för bedömning och betygssättning finns frivilliga prov i Fysik 1. Det finns även ett demoprov som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

Provet består av en teoretisk del (ca 240 minuter) och en laborativ del (ca 70-80 minuter). 2018 års frivilliga prov publiceras den 4 april respektive den 3 maj. 

Delprov B 4 april
Delprov A 3 maj

 

Åtkomst till kursproven kräver lösenord. Det är rektorn ger behörighet till skyddat material i bedömningsportalen.