Fysik 1

I Fysik 1 finns betygsstödjande bedömningsstöd i form av prov som är frivilliga för läraren att använda. Det finns även ett demoprov som kan användas för att visa eleverna hur uppgifter i provet kan komma att se ut. 

Bedömningsstöden består av en teoretisk del (ca 240 minuter) och en laborativ del (ca 70–80 minuter). Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

 

 

Läs mer om bedömningsstöden i fysik på konstruktörens webbplats (www.umu.se)

Åtkomst till kursproven kräver lösenord. Det är rektorn ger behörighet till skyddat material i bedömningsportalen.