Idrott och hälsa 1

Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Därefter följer en utredande text kring några centrala begrepp som ingår i den första meningen i kunskapskraven för idrott och hälsa 1. 

I den sista och tredje delen ges exempel på konkreta bedömningssituationer som illustrerar hur några olika förmågor som ska utvecklas i ämnet kan bedömas. Exemplen är tänkta att tjäna som stöd och utgör inga fastslagna kravnivåer. I materialet återfinns även resonemang kring lärares dokumentation av elevers kunskaper.