Matematik

I matematik i gymnasieskolan finns stöd för bedömning i kurserna Matematik 1–5. Här följer korta beskrivningar av stödet för varje kurs.

Bedömningsstöd i matematik 1a, 1b och 1c

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag. 

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1 enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd hittar du under respektive kurs i matematik 1a, 1b och 1c.

 

Betygsstödjande bedömningsstöd i matematik 2, 3 och 4

För var och en av kurserna matematik 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 publicerades våren 2020 två versioner av betygsstödjande bedömningsstöd. Dessa är utformade på samma sätt som de nationella proven, men är frivilliga för läraren att använda sig av. De syftar till att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Våren 2020 ges inte några nationella prov och bedömningsstöden kan då användas för elever där betygsunderlaget är tunt och behöver kompletteras inför betygssättning. Bedömningsstödens uppgifter är under sekretess och dessa ska därför hanteras på ett sådant sätt att deras innehåll inte röjs. Detta innebär att de inte kan genomföras på distans, utan enbart ska användas i de undantagsfall då man väljer att ta in mindre elevgrupper till skolan.

 

Muntligt bedömningsstöd i matematik 2 och 4

Eleverna får beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

 

Muntligt bedömningsstöd i matematik 3b och 3c

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 3 enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd hittar du under respektive kurs i matematik 3b och 3c.

 

Frivilliga kursprov i matematik 5

Som stöd för bedömning i matematik 5 finns frivilliga kursprov. Det sista planerade kursprovet publicerades vårterminen 2016.