Matematik

I matematik i gymnasieskolan finns stöd för bedömning i kurserna 1a, 2a, 2b, 2c, 4 och 5. 

 

Bedömningsstöd i matematik 1a

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag. 

 

Muntligt bedömningsstöd i matematik 2 och 4

Eleverna får beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

 

Frivilliga kursprov i matematik 5

Som stöd för bedömning i matematik 5 finns frivilliga kursprov. Det sista planerade kursprovet publicerades vårterminen 2016.