Matematik

I matematik i gymnasieskolan finns stöd för bedömning i kurserna Matematik 1-5. Här följer korta beskrivningar av stödet för varje kurs.

 

Bedömningsstöd i matematik 1a, 1b och 1c

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag. 

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1 enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd hittar du under respektive kurs matematik 1a, 1b och 1c.

 

Muntligt bedömningsstöd i matematik 2 och 4

Eleverna får beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

 

Muntligt bedömningsstöd i matematik 3b och 3c

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 3 enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd hittar du under respektive kurs matematik 3b och 3c.

 

Frivilliga kursprov i matematik 5

Som stöd för bedömning i matematik 5 finns frivilliga kursprov. Det sista planerade kursprovet publicerades vårterminen 2016.