Matematik 1a

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a finns bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Materialet kan ses som ett komplement till det nationella kursprovet i matematik 1a. 

Du hittar material riktade mot samtliga nationella yrkesprogram

 • naturbruksprogrammet,
 • bygg- och anläggningsprogrammet,
 • barn och fritidsprogrammet,
 • el- och energiprogrammet,
 • restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
 • vård- och omsorgsprogrammet,
 • fordons- och transportprogrammet,
 • handels- och administrationsprogrammet, 
 • hotell- och turismprogrammet, 
 • hantverksprogrammet,
 • industritekniska programmet, samt
 • vvs- och fastighetsprogrammet.

Under en uppgiftsrubrik finns ofta ett flertal mindre uppgifter som bygger på likartat innehåll i karaktärsämnet men med viss variation i matematikinnehållet. Det är tänkt att alla deluppgifter ska göras vid samma tillfälle. En ungefärlig tidsåtgång finns angiven till varje uppgift.

Uppgifterna kan användas som ett bedömningsstöd under hela kursen. Detta för att möjliggöra en koppling både till matematikinnehåll och till innehåll i karaktärsämneskurserna.

Tillgång till materialet kräver att du är inloggad i bedömningsportalen och har behörighet till kursen.