Matematik 1a

I Matematik 1a finns ett muntligt bedömningsstöd som riktar sig till samtliga yrkesprogram och är nytt från våren 2019. Detta bedömningsstöd erbjuds eftersom att det nationella provet i matematik 1a, 1b och 1c numera enbart består av skriftliga delprov.

 

Muntligt bedömningsstöd för matematik 1a

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1 enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Detta bedömningsstöd hittar du under respektive kurs matematik 1a, 1b och 1c.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter

 

Tillgång till materialet kräver att du är inloggad i bedömningsportalen och har behörighet till kursen.

 

Bedömningsstöd inriktat mot specifika yrkesprogram 

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag. 

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter