Matematik 1b

 

 

Muntligt bedömningsstöd för matematik 1b

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1b enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter