Matematik 1b

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1b finns ett muntligt bedömningsstöd. 

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i matematik 1b enbart av skriftliga delprov. Eftersom det muntliga delprovet inte finns kvar erbjuder vi ett fristående muntligt bedömningsstöd. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter