Svenska som andraspråk 1

Bedömningsstödet innehåller enskilda uppgifter som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet.

Materialet består av filmade elevlösningar och bedömningar. 

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.