Svenska 3

Som stöd för bedömning i svenska finns ett prov istället för det ordinarie nationella provet samt material som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet

Bedömningsstöd vårterminen 2021

Här finns prov istället för det ordinarie nationella provet i svenska, kurs 3 vårterminen 2021. Provet består av delprov A- skriftlig framställning, delprov B- muntlig framställning samt tillhörande lärarinformation och bedömningsanvisningar. Till materialet hör även ljudfiler av delprov A och texthäftet. Nu finns lärarinformation och texthäfte publicerat. Bedömningsanvisningar och delprov A publiceras under vecka 16.

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Material som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet

Materialet består av filmade elevlösningar och bedömningar. Under lektionstid får de också visas för elever och användas i diskussioner om hur de muntliga nationella proven bedöms.
 

Åtkomst till skyddat material kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet till de lösenordsskyddade bedömningsstöden.