Bygga svenska

 - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 i grundskolan samt för gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Film: Få en introduktion till Bygga svenska

Film: Se hur två skolor har arbetat med bedömningsstödet Bygga svenska