Steg 3

– för den undervisande ämnesläraren

Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det tredje steget är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Just nu finns Steg 3 publicerat i de ämnen som syns i vänsternavigationen. 

 

Filmat material

Det finns flera filmer som du kan ta del av om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper på vår Youtubekanal. 

Gå till vår spellista om nyanlända elevers lärande