Steg 3

– för den undervisande ämnesläraren

Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det tredje steget är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Just nu finns Steg 3 publicerat i ämnena biologi, engelska, fysik, kemi, teknik och matematik. 

Ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd och teknik publiceras allt eftersom de blir klara. 

I idrott och hälsa finns en film som kan fungera som inspiration för samtalet.

Se filmen om en kartläggning i idrott och hälsa