Steg 3

Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne.

Just nu finns Steg 3 publicerat i ämnena biologi, engelska, fysik, kemi, teknik och matematik. 

Ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd och teknik publiceras allt eftersom de blir klara. 

I idrott och hälsa finns en film som kan fungera som inspiration för samtalet.

Se filmen