Onsdagen den 20 maj mellan klockan 16.00-17.00 kan du uppleva störningar i portalen på grund av ett plaerat underhållsarbete. 

 

Det är viktigt att de sekretesskyddade bedömningsstöden genomförs i enlighet med de instruktioner som anges i Lärarinformationen och på ett sätt att innehållet inte sprids. Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

Du hittar stöd- och inspirationsmaterial i ämnena matematik, moderna språk, naturkunskap och teknik i Lärportalen larportalen.skolverket.se

Hej lärare!

Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. 

Här kan du som lärare hitta bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla. En liten del av materialet ligger skyddat bakom lösenord. För att du som lärare ska få tillgång till det materialet behöver du vända dig till din rektor eller provadministratör för att de ska skapa ett konto åt dig med behörighet till de ämnen du undervisar i. 

Rektorn eller provadministratören skapar ditt konto till bedömningsportalen här

 

Behöver du hjälp?

Lärare kontaktar sin provadministratör eller rektor.

Lathund för dig som är lärare

Provadministratör vänder sig till rektor.

Rektor kontaktar sin huvudman.

Huvudman vänder sig till bedömningsportalens support.

 

Aktivera konton varje sommar

En gång om året måste alla lärarkonton återaktiveras. Det är rektorn eller provadministratören som gör det tidigast den 1 augusti varje år.